top of page

2020

05.NOVEMBER - 12.NOVEMBER

Velkommen til Høstlys kunstfestival 2020 - et samarbeid med Groruddalens
befolkning. Dalens beboere har selv ytret ønsker om tema og hvem de vil ha på scenen. Vår jobb har vært å bidra med relevant kompetanse, sette sammen programmet ut i fra ønsker og innspill og ikke
minst, sørge for at det faktisk skjer. 

PROGRAM

Vi ønsket å bygge et festlig og livlig program som kan vise fram noe av det rike utvalget av sangere, rappere og dansere Oslo, og særlig Groruddalen, har å by på. Samtidig som det har vært et sterkt ønske om å invitere resten av Oslo inn for å knytte gode vennskapsbånd på tvers av byen gjennom kunst.

høstlys_forslag 1_mørk.png

De mange kunstkonseptene som presenteres under Høstlys kunstfestival 2020 har blitt utviklet i samråd med Kunstnerforbundet. Uten deres kompetanse og engasjement hadde vi ikke klart å få til et så sammenhengende og kvalitetsrikt program.
 

KUNSTKONSEPTER

bottom of page