top of page

Nasjonalmuseet Presenterer
 

AVLYST! Samtaleverksted med Robin Rhodes
Filosofi med elever. Er det alltid galt å stjele?

Med lekenhet og humor jobber den sørafrikanske kunstneren Robin Rhode med tema som kulturelle fenomener og moralske funderinger.

Som utgangspunkt for samtalen ser vi Robin Rhodes video fra 2003 med tittelen «Biltyveri». Rhodes arbeider med enkle og klare former. Ved hjelp av en tegnet strek bygger han opp en fortelling hvor kunstneren selv inngår. 

Samtale Gjennom å presentere utsagn eller spørsmål for elevene aktiviseres de og blir nødt til å ta stilling til påstander og begrunne sine synspunkter. Denne oppgaven bygger på metodikken i filosofiske samtaler. 


Hvor og når?
Fellesverket Oslo (Grorud): Avlyst

05. november 

uT
UT

Utstilling og Workshop på Haugerud Aktivitetshus
Vi får se arbeider av Sofie Nørsteng, Irene Nordli, Jim Darbu, John Skognes, Kristin Opem, Guri Sandvik, Lillian Tørlen, Mette Strøm og Elin Aasheim. 

Kunst- og formidlingsfaglig konsulent: Anne-Brit Soma Reienes.

Hvor og når?
Haugerud

08. november 

Se med hendene

Kan hendene våre hjelpe oss med å se?

Deltakerne får både se, lytte og modellere i leire når de gjør seg kjent med keramiske arbeider laget av ni forskjellige kunstnere i utstillingen Se med hendene.

Leire er et materiale som menneskene har brukt i uminnelige tider. Leira er i utgangspunktet myk og formbar, men blir steinhard hvis den brennes ved høy temperatur. Brent leire blir til keramikk som benyttes både til bruksting i vår hverdag og til kunstneriske uttrykk.

I Se med hendene bruker vi modellering som en sanselig tilnærming til former og figurer i utstillingen. Alle får hver sin klump med leire og sammen med formidleren får de prøve seg på hvordan leira kan formes i hendene.

Se med hendene er et samarbeidsprosjekt mellom Norske kunsthåndverkere, Turnéorganisasjonen og Nasjonalmuseet

 

NB!
Deltakerne skal ikke fram til noe resultat eller noen endelig form denne gangen, leira brukes som et skisseverktøy.

Utvalg av verk i utstillingen er gjort av Norske kunsthåndverkere ved Andrea Scholze

bottom of page