top of page

ARTISTER 2020

KUNSTKONSEPTENE

Vi i Groruddalen er, som resten av verden, preget av koronapandemien, og har underveis

i planleggingen måttet endre vårt fokus. Med ønske om å gjøre kunsten tilgjengelig under strenge smittevernsrestriksjoner, har vi satt ekstra fokus på utvendige kunstvegger,

og presenterer en bok med lokale stemmer.

bottom of page